HIJRAH DALAM ISLAM.

MANUSIA dan MASYARAKAT ( Hijrah ).

Pemerintahan dan Pentadbiran (tamadun Dunia)

Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan kepada beberapa perubahan besar di Eropah.

Fotografi-Sungai Besar v3

Kesinambungan Kisah Nelayan.

SISTEM PERBANDARAN (Umum)

Satu kawasan yang didiami oleh ramai penduduk, sebahagian mereka boleh membaca, menulis, serta terlibat dalam kegiatan bukan pertanian.

SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA (Mahkamah-Mahkamah di Malaysia)

BAB 6: SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA.

Tuesday, May 17, 2011

Pemerintahan & Pentadbiran (Tamadun Islam)


SEJARAH 940/1 TAMADUN ISLAM

TEMA : KEPIMPINAN NABI MUHAMMAD
Sujud dalam solat 

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG NABI
- Keturunan Bani Hasyim – kabilah Quraisy & kepimpinan Abdul Mutalib
  1. PERIBADI NABI
-    Digelar al Amin – beramanah, berakhlak mulia, bijaksana . Hijrah dari Mekkah ke Madinah. Menjadi nabi dan rasul

ISI
  1. NABI MUHAMMAD SEBAGAI NABI DAN RASUL
          -          Tersebut dalam kitab samawi 
                 – al Quran, Taurat, Injil menyatakan akan sifat2 kenabian  Muhammad.
          -          Bukti sejarah  
                 – 13 tahun berdakwah di Mekah menyampaikan seruan Islam. Ajaran diterima dan tidak kurang juga yang menentang.
          -          Meneruskan dakwah di Madinah selama 10 tahun

  1. POLITIK
          -          Membentuk negara Islam pertama di Madinah – undang2 berlandaskan al Quran dan as Sunah.
          -          Mengasaskan sistem Syura – mesyuarat. Contoh dalam menghadapi perang Badar,  Uhud ,dan Khandak. Menurut Dr Hamka dalam bukunya “Sejarah Umat Islam” menyebut nabi bermesyuarat dengan sahabat dalam menjatuhkan hukuman ke atas tawanan Perang Badar 623M
          -          Menjalin hubungan diplomatik . Cth menghantar surat ke Mesir dan Habshah Rom dan Parsi dengan tujuan utk memperkenalkan agama Islam. Hamka dalam bukunya “Sejarah Umat Islam”- Mengajar dan mendidik para sahabat ilmu politik dan kenegaraan secara teori dan priktikal.
          -          Berjaya dalam membentuk kemerdekaan dan kedaulatan Madinah – menghadapi serangan Quraisy ( perang Badar, Uhud Khandak)
          -                      Ahli strategi. Cth Perang Badar dan Khandak.
          -          Membina pusat pemerintahan dan pentadbiran negara iaitu masjid . Masjid menjadi pusat perpaduan dan pusat dakwah dan setiap anggota negara mematuhi Piagam Madinah, nadi pemerintahan negara Islam – Dr Ahmad Shalaby dalam bukunya”Sejarah Kebudayaan Islam”.
          -          Memastikan taat setia rakyat kepada pemimpin. Golongan yang tidak mematuhi pemimpin tidak dibenarkan menetap di madinah. Abd Rahman Hj Abdullah dalam “Pemikiran Islam” – Nabi menghalau Yahudi bani Nadir dari Madinah kerana pakatan untuk membunuh nabi.

  1. SOSIAL.
          -          Menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar – dipersaudarakan atas dasar keturunan dan keimanan. Kepimpinan Nabi terserlah selepas hijrah dan terbentuknya masyarakat Islam dari pelbagai kaum dan keturunan dengan mempersaudarakan Mauhajirin dan Ansar serta kaum2 lain – Dr Ahmad Shalaby dalam “Sejarah Kebudayaan Islam”.
          -          Peranan institusi masjid – tempat ibadat, ilmu, kemasyarakatan dll.
          -          Mendirikan Masjid Quba – atas dasar taqwa
          -          Menyatukan golongan Islam dan bukan Islam dalam Piagam Madinah
i.              Islam dengan Islam – jaminan keselamatan, tolong menolong, mencegah kemungkaran.
ii.            Islam dengan bukan Islam – jaminan keselamatan, tolong menolong, mencegah kemungkaran.
 Mustafa Hj Daud dalam bukunya “Tamadun Islam” – Kesepakatan antara penduduk melalui prinsip kebebasan beragama, kebebasan mengamalkan budaya dan adat masing seperti yang dinyatakan dalam Piagam Madinah.
          -          Memastikan keharmonian dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Mengeratkan hubungan Islam dan bukan Islam supaya bekerjasama menjaga  Madinah dengan mematuhi Piagam Madinah – Dasuki Hj Ahmad dalam “Ikhtisar Perkembangan Islam”
          -          Mengekalkan jawatan ketua2 kaum
i.                 Hal2 kaum merujuk kepada ketua2 kaum terbabit.
ii.               Hal2 ummah rujuk kepada Nabi

  1. EKONOMI
         -          Memperkenalkan dasar ekonomi baru – menggantikan dasar ekonomi zaman jahiliyah.
         -          Menggalakan orang Islam bekerja keras dan bergiat aktif dalam urusan perniagaan dan pertanian – kekayaan dan kesenangan di dunia di haruskan asalkan tidak melibatkan unsur riba, menunaikan zakat dll
         -          Berusaha membangunkan ekonomi orang Islam. Cth tanah terbiar diusahakan, tebus semula tanah yang tergadai kepada orang yahudi
         -          Perdagangan – memecah monopoli Yahudi dalam perdagangan, Mengatur strategi perniagaan Madinah – jalan perdagangan dari Mekah – Syam.

  1. NABI SEBAGAI PEMIMPIN TENTERA.
          -                 Sebagai seorang panglima tentera.
          -                 Dasar perjuangan nabi berasaskan
i.                    Aqidah – perjuangan fi sabilillah
ii.                  Syariah – peperangan mengikut etika dan tatacara perang
iii.                Akhlah – belas ehsan kepada musuh – tidak mengejar musuh yang lari.
          -          Nabi seorang perancang taktik dan steratigi tentera yang bijaksana. Cth Perang badar – tektik tunggu dan lihat, tentera diatur bersaf-saf , serang musuh apabila telah dekat dan berjaya mengelirukan musuh.

KESIMPULAN

1.      Kesan kepimpinan.
2.      Berjaya menyatukan seluruh umat Arab dalam kerajaan pusat di Madinah
3.      Kesinambungan diteruskan oleh 4 orang khalifah ar-Rasyidin.

BENTUK SOALAN

1.      Nabi Muhammad bukan sahaja seorang nabi dan rasul tetapi juga seorang negarawan. Bincangkan kenyataan tersebut.
2.      Bincangkan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad dari aspek politik dan sosial dengan mengemukakan contoh2 yang jelas ketika baginda berada
      di Kota Madinah. 

Pemerintahan & Pentadbiran (Tamadun Dunia)

SEJARAH 940/1 TAMADUN DUNIA
TAJUK: NEGARA KOTA (UMUM)

NEGARA KOTA.
Negara Kota Mesopotamia

1.      KONSEP
·         Sistem pemerintahan dimana kuasa kedaulatan tertumpu kepada rakyat kota dan kuasa politiknya kerapkali diperluas kepada tanah jajahan yang mengelilinginya.
·         Satu gambaran awal munculnya sebuah negara
·         Mempunyai undang-undang dan pemerintahannya sendiri.

2.      PROSES & PERKEMBANGAN
      ·         Nomad,
      ·          Membina petempatan – Aktiviti pertanian,
·                                  -  Petempatan kekal/ binaan rumah
·         Kampung
·         Bandar/proses perbandaran,
·         Kota/ negara kota.
·         Kota tersebut lengkap dengan – sistem politik, sosial, perbandaran (jalan raya, binaan, perparitan dsb) dan agama

3.      FAKTOR MEMBAWA KELAHIRAN
·         Adanya aspek kehidupan bermasyarakat/ komuniti;
·         Kegiatan politik,
·         Aktiviti sosial
·         Aktiviti ekonomi
·         Perkembangan intelektual dan budaya
·         Golongan Bercita2 Tinggi - Berkembang kerana adanya golongan keluarga yang mengikut tradisi dipercayai daripada nenek moyang – Golongan berpengaruh.
·         Tradisi Pembinaan Kubu. - Perlindungan dari serangan musuh – Atas dorongan itu pembinaan kubu2 untuk mempertahankan bandar.
·         Perkembangan pertanian eksport – petani dapat melibatkan diri dalam politik dan kehidupan bandar/ negara kota.
·         Perdagangan – Kemakmuran menjadi asas perkembangan negara kota. Perdagangan melibatkan urusan antara negara kota dan juga perdagangan luar.
·         Proses Imigrasi / Perpindahan masuk penduduk luar bandar merancakkan perkembangan negara kota.
·         Perubahan strategi peperangan
-           Lahir nilai baru – nilai individu dan nilai t/jawab bersama untuk;     
-           Tingkatkan kepentingan
-           Kedudukan dan pengaruh

4.      NEGARA KOTA
Reka bentuk Negara Kota Mesopotamia

·         Perbincangan mengenai Negara Kota;
-          Sumeria
-          Sparta,
-          Athens,
-          Negara Kota Arab
-          Negara Kota Alam Melayu.

5.            Contoh bagaimana untuk membincangkan Negara Kota.
NEGARA KOTA MAKKAH.
1.      KEDUDUKAN
§  Kawasan pesisiran pantai Laut Merah.
§  Di Negeri Hijaz – Lembah yang lebih rendah
§  Kedudukan di tengah2 persimpangan jalan perdagangan antara kota Syam, Yaman, Hirah, dan Kota2 di pinggir Laut Merah.
§  Tempat persinggahan utk mengambil bekalan air (telaga Zan Zam)

2.      SOSIAL
§  Masyarakat – hidup secara berpuak2 dan berkabilah.
§  Sering berlaku pergaduhan dan peperangan antara puak – sikap taksub kepada kabilah.
§  Masyarakat peniaga – kegiatan perniagaan 9keb dimonopoli oleh puak Arab Quraisy.
§  Kehidupan Kota – menjadikan mereka bersikap individulistik – timbul keinginan kepada kuasa dan pengaruh di kalangan individu dalam kabilah

3.      POLITIK
§  Kota yang bebas dari kuasa + pengaruh kuasa besar (Byzantien + Parsi) Kekal bebas/ neutral hingga zaman Islam.
§  Penduduk kota Makkah merupakan perpindahan kabilah2 Arab dari selatan ke utara. Perpindahan ini membawa kemunculan kaum Quraisy di kota Makkah.
§  W.M.Watt dalam “Muhammad at Mecca” telah membahagikan kaum Quraisy kepada 3 kelompok yang mempunyai sikap + kedudukan berbeza segi sosial, politik dan ekonomi.
-          Kelompok pertama mewakili kumpulan yang kurang berada tetapi memegang kepimpinan kota Makkah.
-          Kelompok ke2 + 3 merupakan golongan berada + sering berpakat menentang kumpulan pertama.

4.      EKONOMI
§  Pusat perniagaan terkenal
§  Terkenal kerana;
-          Kedudukannya ditengah2 persimpangan jalan perniagaan utara + selatan
-          Orang Makkah sendiri merupakan ahli2 perniagaan – berasal dari Yaman yang mempunyai pengalaman luas sejak turun temurun.
§  Di kota Makkah terdapat beberapa pasar Besar seperti Pasar Ukaz, Zul-Majaz
§  Barang yang diperniagakan hasil pertukaran dari luar seperti Afrika, China, India, Kepulauan Melayu dsb

5.      KEBUDAYAAN
§  Terkenal juga sebagai pusat Ibadat dan perdagangan yang menjadi kunjungan orang tiap tahun.
§  Kunjungan orang ramai dari pelbagai tempat membentuk suatu kebudayaan di kota Makkah.
§  Orang Arab juga terkenal sebagai bangsa penggemar kepada seni + sastera. Musim haji merupakan peluang terbaik menunjukkan kebolehan masing2
§  Mereka akan menghadiri pesta/ pertandingan seni, sastera + kebudayaan disamping berniaga. Pesta seperti pertandingan pidato, syair, kata hikmah + falsafah, kekuatan dsb.
-          Hasil sastera yang indah + bermutu akan digantung didinding Kaabah untuk tontonan ramai.

6.      AGAMA
§  Terkenal juga sebagai pusat agama/ peribadatan.
§  Penyembahan Berhala;
-          Penyembahan Berhala lebih dahulu diamalkan daripada agama lain.
-          Keengganan mereka menerima agama Majusi, Yahudi + Nasrani disebabkan agama2 tersebut dianggap asing + bukan agama nenek moyang.
-          Berhala diperbuat daripada batu, kayu, logam (emas + perak)
-          Pusat agama di kota Makkah – di sekeliling Kaabah. Terdapat lebih kurang 360 buah berhala seerti al-Latta, al-Uzza dsb.
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More