HIJRAH DALAM ISLAM.

MANUSIA dan MASYARAKAT ( Hijrah ).

Pemerintahan dan Pentadbiran (tamadun Dunia)

Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan kepada beberapa perubahan besar di Eropah.

Fotografi-Sungai Besar v3

Kesinambungan Kisah Nelayan.

SISTEM PERBANDARAN (Umum)

Satu kawasan yang didiami oleh ramai penduduk, sebahagian mereka boleh membaca, menulis, serta terlibat dalam kegiatan bukan pertanian.

SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA (Mahkamah-Mahkamah di Malaysia)

BAB 6: SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA.

Tuesday, August 16, 2011

PENYELESAIAN MASALAH 2 Pengajian Am K1


Cik Samad merupakan seorang pekerja Syarikat Maju Rampai. Beliau mula bertugas pada 1 Januari 2010. Beliau diberi gaji RM5400 sebulan. Tiga bulan kemudian, setelah disahkan, beliau menerima kenaikan sebanyak RM600 sebulan. Atas usaha cemerlang, beliau diberi kenaikan gaji sebanyak RM300 sebulan selepas 6 bulan.
Berapakah purata pendapatan bulanan Puan Ramlah pada tahun tersebut?
A. RM5925
B. RM5800
C. RM5775
D. RM5925

Kehendak soalan : Pengiraan Purata Sebulan
Soalan PURATA: i.  seringkali keluar di dalam peperiksaan STPM.
ii. calon perlu hafal formulanya.
Formula :
    PURATA = Jumlah Keseluruhan/Jumlah Bulan

Kaedah pengiraan :
i.           Pelbagai kaedah penyelesaian.
ii.         Pelajar yang pintar, boleh memilih kaedah pengiraan pantas.
iii.       Tetapi bagi pelajar yang sederhana dan lemah boleh guna kaedah pengiraan yang panjang tetapi dapat menghasilkan jawapan yang tepat dan betul.

Kaedah pengiraan panjang;
i.                    Langkah 1 : Kira Jumlah Pendapatan setahun
Jan                   5400
Feb                  5400
Mac                 5400
Apr                  6000
Mei                  6000
Jun                   6000
Jul                    6000
Ogos                6000
Sept                 6000
Okt                  6300
Nov                 6300
Dec                  6300
JUMLAH     71100

ii.                  Langkah 2 : Kira PURATA
=  71100  ÷ 12 bulan
=  5925.00

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More