HIJRAH DALAM ISLAM.

MANUSIA dan MASYARAKAT ( Hijrah ).

Pemerintahan dan Pentadbiran (tamadun Dunia)

Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan kepada beberapa perubahan besar di Eropah.

Fotografi-Sungai Besar v3

Kesinambungan Kisah Nelayan.

SISTEM PERBANDARAN (Umum)

Satu kawasan yang didiami oleh ramai penduduk, sebahagian mereka boleh membaca, menulis, serta terlibat dalam kegiatan bukan pertanian.

SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA (Mahkamah-Mahkamah di Malaysia)

BAB 6: SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA.

Thursday, April 19, 2012

Pengajian Am 1

KATA KUNCI DASAR SOSIAL, PENTADBIRAN DAN DASAR AWAM LAIN 


1. DASAR SOSIAL &PENTADBIRAN 
    1.1 Dasar Pendidikan Kebangsaan/Negara. 
          - Mewujudkan bangsa Malaysia yang mempunyai daya tahan
          - Melahirkan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara
          - Melahirkan masyarakat aman, makmur dan sejahtera
          - Menjanakan pembangunan modal insan
          - Menyatupadukan rakyat Malaysia
          - Melahirkan tenaga kerja untuk keperluan semasa
    1.2 Dasar Kebudayaan Kebangsaan. 
    1.3 Dasar Pandang Ke Timur. 
          - Meningkatkan produktiviti dan prestasi pengurusan – struktur pentadbiran
          - Menekankan kerajinan dan disiplin kerja – sikap pekerja
          - Sistem pengurusan yang cekap
     1.4 Dasar Kepimpinan Melalui Teladan. 
     1.5 Dasar Bersih, Cekap,Dan Amanah. 
     1.6 Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran.
         - Memupuk cirri-ciri kepimpinan yang boleh dicontohi
         - Melahirkan pekerja beretika positif.
         - Membentuk displin diri, amanah, dan dedikasi dalam kerja
         - Hormat-menghormati sesame insan.
         - Mewujudkan masyarakat bermoral
     1.7 Dasar Urbanisasi Negara. 
     1.8 Dasar Perbandaran.
         - Pembangunan bestari dgn mengambil kira pengekalan kawasan hijau dan rekreasi
         - Pembangunan taman perniagaan yang diintegrasikan dgn penyediaan infrastruktur
     1.9 Dasar Telekomunikasi Negara.
         - Melahirkan masyarakat bermaklumat
     1.10 Koridor Raya Multimedia (MSC) 
     1.11 Dasar kependudukan Negara. 
     1.12 Dasar Sosial Negara.
         - Meningkatkan keupayaan insan mencapai kesepaduan dan kesejahteraan hidup
         - Memperkembangkan potensi diri secara optimum dalam persekitaraan yang sihat
         - Mamastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat di penuhi
         - Membangukan dan memperkasakan insan sepanjang hayat.
      1.13 Dasar Belia Negara
         - Mewujudkan slogan “Malaysia Boleh”
         - Menawarkan krusus teknik dan vokasional untuk melengkapkan kemahiran
      1.14 Dasar Wanita Negara.

 2. DASAR AWAM LAIN. 
      2.1 Dasar Keselamatan Jalan Raya (KEJARA). 
      2.2 Dasar Sains dan Teknologi. 
      2.3 Dasar Bioteknologi Negara.
         - Tumpuan kepada sumber manusia
         - Tumpuan penjagaan kesihatan
         - Hasilkan ubat berkesan daripada sumber asli
         - Membina kemampuan sumber tenaga mesra alam
      2.4 Dasar Wawasan Negara.
         - Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan
         - Menghasilkan barangan dan perkhidmatan berdaya saing
         - Kesaksamaan ekonomi - Membasmi kemiskinan
      2.5 Islam Hadhari
         - Memperkasakan rakyat Malaysia menghadapi cabaran global
         - Mencapai keseimbangan antara pembangunan fizikal dgn pembangunan kerohanian
      2.6 Dasar Kependudukan Negara
         - Memperkuatkan keselamatan negara dan kedudukan politik
         - Menyediakan sumber tenaga manusia yang cukup bagi pembangunan negara

Wednesday, April 11, 2012


KATA KUNCI DASAR-DASAR EKONOMI.
DASAR-DASAR EKONOMI
1.1    Dasar Ekonomi Baru.
-          Tingkatkan nilai tambah semua sektor ekonomi dan optimumkan daya pemikiran rakyat
-          Kukuhkan pembangunan sumber manusia utk menghasilkan tenaga kerja yg produktif.
1.2    Dasar Pertanian Negara.
-          Tingkatkan kualiti pengeluaran bahan makanan
-          Wujudkan sumber pertumbuhan baharu sektor pertanian
-          Melibatkan pembukaan tanah baru
-          Meningkatkan pembangunan sosial.
1.3    Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3)
-    Memulihara dan menggunakan sumber2 asli secara mampan
-    Meningkatkan sekuriti makanan.
-    mewujudkan sumber pertumbuhan pertanian baru.
-    Meningkatkan pengeluaran makanan
-    Meningkatkan daya saing sektor pertanian
-    Kajian baru pertanian melalui industri bioteknologi
1.4    Dasar Perindustrian Negara
-          Membolehkan sektor pembuatan berkembang selaras dgn penggunaan teknologi terkini.
1.5    Dasar Induk Perindustrian Kedua
1.6    Dasar Perindustrian Berat
1.7    Dasar Persyarikatan Malaysia
-          Galakkan perkongsian pintar/ jalinan hubungan  sektor kerajaan & sektor swasta.
-          Hapuskan salah faham antara pihak kerajaan & swasta
-          Pentadbiran awam dikehendaki memberi perkhidmatan yang cepat dan cekap kpd sektor swasta bagi menyokong meningkatkan daya saing negara
-          Pihak kerajaan dapat pelajari kecekapan pengurusan sektor korporat
1.8    Dasar Perswastaan
-          Pengecilan saiz perkhidmatan awam
-          Penjualan asset & ekuiti kerajaan
1.9    Dasar Sogoshosa
-          Rangkaian perdagangan antarabangsa utk membolehkan syarikat2 Malaysia beroperasi di luar negara/ peluang2 antarabangsa
-          Galakkan pemindahan pengetahuan dan teknologi baharu
-          Pembangan perniagaan berskala besar
1.10          Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
-          Mengelak pembaziran sumber negara
-          Mengoptimumkan penggunaan sumber negara
-          Mempercepat pertumbuhan ekonomi negara
1.11          Dasar pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
-          Menggalakkan penswastaan
-          Mengawal projek2 mega
1.12          Dasar Automatif Nasional
-          Menjadikan Malaysia pusat serantau utk pembuatan dan pengedaran kenderaan
-          Memperbaiki teknologi dan modal insan
1.13          Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia.
-          Menaikkan duiti barangan import
-          Menggalakkan pengeluaran barangan bermutu

Saturday, April 7, 2012

DASAR LUAR NEGARA.
TAJUK: MALAYSIA DAN HUBUNGAN SERANTAU – PBB.

LATAR BELAKANG
1.       Beribu pejabat di New York selepas ditubuhkan pada 24 OKT 1945 selepas Perang Dunia Kedua.
2.       PBB dianggotai 191 (sehingga 2005) buah Negara anggota.
3.       Malaysia menganggotai PBB pada 17 Sept 1957

MATLAMAT
1.       Menjalin kerjasama antara Negara dunia dari segi ekonomi, sosial, kebudiaan dan politik.
2.       Memelihara hak asasi tanpa mengira kaum dan agama
3.       Keamanan Negara dari persaingan senjata nuklear dan pengganas.

MAJLIS-MAJLIS ANGGOTA PBB
1.      MAJLIS PERHIMPUNAN AGUNG
·         Membahas perkara berkaitan masalah ekonomi, sosial dan politik dunia
·         Dianggotai 15 negara anggota – 5 anggota tetap (pemegang kuasa veto – Britain, AS, Rusia, Perancis dan China) dan 10 anggota sementara.
2.      MAJLIS KESELAMATAN
·         Berperanan hentikan pencerobohan kuasa besar dan kekalkan keamanaan
·         Tumpuan kepada penyelesaian politik secara aman
·         Mempunyai 5 negara berkuasa veto (political veto)
·         Malaysia pernah menjadi ahli Majlis Keselamatan ( 1965, 1988 dan 2000)
3.      MAHKAMAH PENGADILAN/ JENAYAH  ANTARABANGSA (ICC)
·         Berpusat di The Hague (Belanda)
·         Mengadili masalah antara bangsa seperti penghapusan etnik, jenayah perang, pertindihan sempadan, dll.
·          Mempunyai 15 orang hakim dari pelbagai Negara
·         Pernah menyelesaikan masalah Pulau Sipadan dan Ligitan- pertikaian Malaysia dengan Indonesia. Pulau Batu putih antara Malaysia dan Singapura.
4.      MAJLIS AMANAH
·         Membantu Negara yang merdeka supaya dapat menguruskan pentadbiran dengan baik.
·         Menyediakan Negara belum merdeka dapat berkerajaan sendiri.
5.       MAJLIS EKONOMI DAN SOSIAL
·         Menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial Negara anggota.
·         Membantu dan menyelesaikan masalah pembangunan (kemiskinan), pendidikan dan langkah pencegahan penyakit
·         Fungsinya dapat dilihat melalui Agensi-agensi PBB
6.      JABATAN SEKRETARIAT/ JABATAN URUSETIA
·         Melaksanakan urusan harian pentadbiran PBB
-          Persidangan antarabangsa melibatkan isu dunia
-          Meninjau masalah sosial dan ekonomi

AGENSI ANGGOTA PBB
1.      Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO)
2.       Bank Dunia (WB)
3.       Suruhanjaya Perkhidmatan Pelarian (UNHCR)
4.       Tabung Kanak-kanak Bangsa2 Bersatu (UNICEF)
5.      Rancangan Pembangunan Bangsa2 Bersatu (UNDP)
6.       Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO)
7.       Pertubuhan Penyelidikan Sains dan Kebudayaan (UNESCO)


PERANAM MALAYSIA DALAM PBB
1.      KEBAJIKAN
·         Bantuan wang, makanan, dan perkhidmatan kebajikan negara terlibat peperangan, dan bencana alam

2.      KEAMANAAN
·         Melicinkan percantuman Sabah dan Sarawak membentuk Malaysia melalui referendum Suruhanjaya Cobbold yang ditubuhkan oleh PBB
·         Menyelesaikan konfrontasi Malaysia – Indonesia (1963)
·         Mengadili tuntuan Malaysia keatas Pulau Sipadan dan Ligitan keatas Indonesia dan Pulau Batu Putih dengan Singapura.
·         Ancaman keras ujian nuklear oleh Negara seperti Peranchis dll
·         Tindakan pencerobohan ke atas Iraq oleh AS dan Britian
·         Kezaliman dan pencerobohan regim Zionis di Palestin
·         Menghantar pasukan tentera pengaman bersama-sama PBB

3.      PELARIAN
·         Program penempatan pelarian Vietnam, Burma di Malaysia

4.      HAK ASASI
·         Menghapuskan Dasar Apartheid di Afrika Selatan


Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More