HIJRAH DALAM ISLAM.

MANUSIA dan MASYARAKAT ( Hijrah ).

Pemerintahan dan Pentadbiran (tamadun Dunia)

Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan kepada beberapa perubahan besar di Eropah.

Fotografi-Sungai Besar v3

Kesinambungan Kisah Nelayan.

SISTEM PERBANDARAN (Umum)

Satu kawasan yang didiami oleh ramai penduduk, sebahagian mereka boleh membaca, menulis, serta terlibat dalam kegiatan bukan pertanian.

SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA (Mahkamah-Mahkamah di Malaysia)

BAB 6: SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA.

Tuesday, June 21, 2011

TAJUK PENTING 2011

ASPEK-ASPEK/TAJUK-TAJUK PENTING
SEJARAH KERTAS 1 STPM 2011
BAHAGIAN B (TAMADUN ISLAM)
TEMA 1 (MANUSIA DAN MASYARAKAT)
   Zaman Jahiliah
-          Kepercayaan dan agama
   Zaman Islam
-          Pembentukan masyarakat Islam zaman Nabi di Makkah
   Perkembangan Masyarakat Islam.
-          Bani Umayyah
-          Andalusia/Eropah
TEMA 2 (PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN)
-          Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w.
-          Piagam/Dustur/Sahifah/Perlembagaan Madinah –isi kandungan dan kepentingannya
-          Pentadbiran Khalifah Umar Abdul Aziz.
TEMA 3 (KETAHANAN DAN PERTAHANAN)
-          Kepimpinan ketenteraan Nabi Muhammad s.a.w.
-          Peranan Wanita.
-          Etika perang dalam Islam
TEMA 4 (EKONOMI)
-          Baitul Mal (sejarah,sumber,sistem pentadbiran)
-          Zakat (jenis,sejarah,fungsi, pelaksanaan sehingga Bani Umayyah)
-          Kharaj (Khulafa’ al- Rasyidin dan Bani Umayyah)
-          Aktiviti ekonomi penduduk kerajaan Islam Melaka
-          Perbezaan ekonomi Islam dan Kapitalis di Barat
TEMA 5 (PENDIDIKAN)
-          Pendidikan Islam di Aceh
TEMA 6 (INTELEKTUAL)
-          Pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun dunia
-          Aceh pusat intelektual Islam
TEMA 7 (PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN)
-          Sumbangan tokoh-tokoh Islam(Geografi dan Pelayaran) :
-                Ibnu Batuttah
-                 Sulayman al-Mahri
-                Al-Istakhri
-          Hijrah
-          Kepentingan penjelajahan dan penerokaan
TEMA 8 (KESENIAN)
-          Konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat
-          Bidang seni:
-                Seni Khat/Kaligrafi/Tulisan
-                Seni Muzik

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More