HIJRAH DALAM ISLAM.

MANUSIA dan MASYARAKAT ( Hijrah ).

Pemerintahan dan Pentadbiran (tamadun Dunia)

Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan kepada beberapa perubahan besar di Eropah.

Fotografi-Sungai Besar v3

Kesinambungan Kisah Nelayan.

SISTEM PERBANDARAN (Umum)

Satu kawasan yang didiami oleh ramai penduduk, sebahagian mereka boleh membaca, menulis, serta terlibat dalam kegiatan bukan pertanian.

SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA (Mahkamah-Mahkamah di Malaysia)

BAB 6: SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA.

Wednesday, June 15, 2011

TAJUK-TAJUK PENTING
SEJARAH KERTAS 940/1  TAHUN 2011
BAHAGIAN A (TAMADUN DUNIA)
TEMA 1 (MANUSIA DAN MASYARAKAT)
    ZAMAN PRASEJARAH
       Faktor/ciri/pencapain
       Revolusi  pertanian 
    TAMADUN AWAL
       Organisasi sosial
       Perbandaran

TEMA 2 (PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN)
       Pusat dan wilayah (Mesir)
       Empayar - pembinaan dan pengukuhan empayar

TEMA 3 (KETAHANAN DAN PERTAHANAN)
       Sebab-sebab perang
       Strategi perang & Pemikir ketenteraan (Kautilya dan Sun Tzu)

TEMA 4 (EKONOMI)
       Konsep Kapitalisme/ komersil
       Perdagangan antarabangsa
       Pembangunan ekonomi
       Prasarana- perhubungan, institusi kewangan, gudang dll
       Melaka
       Ekonomi Nusantara 

TEMA 5 (PENDIDIKAN)
       Institusi pendidikan
       Matlamat pendidikan (Barat & Islam)

TEMA 6 (INTELEKTUAL)
       Bidang ilmu:  Matematik / Falsafah
       Kurikulum Tamadun China.

TEMA 7 (PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN)
       Kepentingan P & P di Eropah dari aspek politik,ekonomi,agama dan ilmu(pelayaran dan geografi)
       Tokoh aktiviti dan sumbangan : Marco Polo/Cheng Ho/Christopher Columbus/Vasco da Gama/Ferdinand Magellan

TEMA 8 (KESENIAN)
       Bidang seni: Seni BinaDASAR DALAM NEGARA (Wawasan 2020)

DASAR DALAM NEGARA

TAJUK: WAWASAN 2020

1.      LATAR BELAKANG
1.1  Diisytiharkan oleh Tun Dr Mahathir Mohamad pada 28 Feb 1991 semasa ucapan beliau bertajuk “Melangkah Ke hadapan: Wawasan 2020” .
1.2  Terdapat 9  Cabaran bagi menjayakan wawasan 2020.
1.3  Intipati Wawasan 2020 meliputi aspek pembangunan bagi mencapai sebuah negara maju menjelang 2020.

2.      OBJEKTIF.
2.1  Membasmi kemiskinan dan meningkatkan ekonomi melalui kerjasama pelbagai kaum.
2.2  Pendapatan individu yang tinggi dan samarata.
2.3  Menjadikan negara maju mengikut acuan sendiri meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, agama dan kebudayaan.
2.4  Mencapai 9 cabaran atau garis panduan Wawasan 2020

3.      CABARAN dan CIRI-CIRI.
9 cabaran untuk mewujudkan sebuah Negara Malaysia;
3.1  Masyarakat Makmur dinamik, kental, menghadapi cabara mendatang.
3.2  Negara dan Masyarakat satu bangsa Malaysia yang bersatu padu
3.3  Masyarakat bebas Psikologi, tenteram dan yakin pada diri sendiri (jati diri)
3.4  Masyarakat Demokrasi yang matang berasaskan muafakat dan musyawarah.
3.5  Masyarakat Bermoral dan Beretika tinggi dari kepercayaan beragama.
3.6  Masyarakat Matang, Liberal, dan Toleran dalam konteks pelbagai kaum.
3.7  Masyarakat Saintifik dan Progresif dalam menyumbang kemajuan sains dan teknologi.
3.8  Masyarakat Penyayang dan Budaya prihatin terhadapat orang lain.
3.9  Masyarakat Adil segi Ekonomi, sanggup berkongsi kekayaan Negara tanpa mengira kaum.

4.      STRATEGI
4.1  Mewujudkan sekolah Wawasan dan Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)
4.2  Perkenalkan “Malaysia Boleh”
4.3  Mewujudkan Perundingan Ekonomi Negara (MAPEN)
4.4  Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral di sekolah
4.5  Program Citrawarna
4.6  Koridor Raya Multimedia (MSC), Sekolah Bestari, M/pelajaran Teknologi maklumat dan menggalakkan Penyelidikan dan Pembangunan (R&D)
4.7  Rang Undang-undang Keganasan Rumah Tangga, Yayasan Penyayang Malaysia (CARE)
4.8  Pembangunan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB)
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More