HIJRAH DALAM ISLAM.

MANUSIA dan MASYARAKAT ( Hijrah ).

Pemerintahan dan Pentadbiran (tamadun Dunia)

Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan kepada beberapa perubahan besar di Eropah.

Fotografi-Sungai Besar v3

Kesinambungan Kisah Nelayan.

SISTEM PERBANDARAN (Umum)

Satu kawasan yang didiami oleh ramai penduduk, sebahagian mereka boleh membaca, menulis, serta terlibat dalam kegiatan bukan pertanian.

SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA (Mahkamah-Mahkamah di Malaysia)

BAB 6: SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA.

Saturday, June 25, 2011

PEMERINTAHAN BERAJA (TAMADUN DUNIA)

TEMA : PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN )
TAJUK : PEMERINTAHAN BERAJA.

A.    MESOPOTAMIA

En dan Mesopotamia

A.    L    1.    LATAR BELAKANG.
1.      Berasal dari 2 jawatan utama di Mesopotamia iaitu EN dan LUGAL
EN    Menueur teks utama Uruk,  En itu berperanan sebagai ketua  paderi bagi dewa bandar.
-          Menjelang Dinasti awal – dikenali sebagai Ensi . Ensi bermaksud Gabenor. Jawatan ini bermaksud sebagai Raja.
-          En di sebut juga sebagai PA, TE dan SI – membawa maksud pembesar yang berkuasa di rumah2 berhala.
  LUGAL – Bermaksud pemerintah agung (Great man )
2.      En mempunyai pasangan iaitu Dewi (Tuhan perempuan). Dewi ini berperanan sebagai High Priestess ( Paderi Perempuan Agung ) . Oleh kerana Dewi tidak berkeupayaan  sebagai ketua tentera maka Dewan Perhimpunan melantik EN atau LUGAL.
3.   Lama kelamaan ramai EN dan LUGAL mengistiharkan diri mereka sebagai raja.
Raja ini mendakwa mendapat mandat dari tuhan untuk memerintah bandar atau negara kota yang dimiliknya

2.     KEDUDUKAN DAN PERANAN RAJA
               Raja Berkuasa Mutlak.
·         Setiap negara kota ditadbir oleh seorang raja yang berkuasa mutlak dan dimiliki atau naungi oleh dewa. Cth Negara Kota LAGASH – di miliki/ naungi oleh Dewa Ningirsu
·         Raja yang memerintah mendakwa dipilih oleh Dewa negara kota tersebut. Raja akan menjalankan tugas bagi pihak Dewa.
·         Oleh itu jelas raja adalah sebagai wakil masyarakat yang dipilih Tuhan untuk menjalankan pentadbiran negara. Ini bermakna raja-raja di Mesopotamia tidak memiliki kuasa ketuhanan.
                  Keagamaan
o   Salah satu tugas suci raja ialah membina dan memelihara rumah ibadat. Tugas ini dikaitkan bahawa kepercayaan manusia itu dicipta untuk berkhidmat kepada tuhan.
o   Menurut Roux dalam bukunya “Ancient Iraq” (1964:115-116) menjelaskan bahawa raja2 dan putera2 raja turut terlibat mengangkat batu bagi membantu kerja2 pembinaan rumah ibadat baru.
o   Maklumat kerja2 pembinaanbanyak terdapat dalam inskripsi2 batu Mesopotamia.
o   Raja juga sebagai Ketua Paderi (Chief Priest) . Raja akan berperanan mengawasi kerja2 pembinaan rumah ibadat, pengurusan rumah ibadat, melantik paderi2 dan aktif dalam perayaan keagamaan.
            Pentadbiran.
§  Raja akan melantik pegawai2 pentadbirannya.
§  Memberi arahan dan nasihat.
§  Melayani aduan rakyat
§  Menjemput dan meraikan pegawai tinggi dan duta negara asing.
            Ketenteraan
q  Sebagai ketua tentera.
q  Raja akan merangka strategi dalam kempen ketenteraan.
q  Bertindak mengetuai pasukan tentera dalam medan peperangan.
            Kehakiman / Perundangan
·         Ketua hakim bagi memastikan wujud keadilan dalam negara – Setiap rakyat mempunyai kedudukan dan hak kekayaan yang sama.
·         Ini bermakna golongan kaya dan berpengaruh tidak dibenarkan menindas orang miskin.

B.     MESIR

Firaun 

1.                  LATAR BELAKANG
1.1  Sistem Pemerintahan Monarki ( sistem pemerintahan Beraja)
·         Sejarah sistem beraja bermula apabila Raja Menes berjaya menyatukan masyarakat Mesir Utara dengan Mesir Selatan.
·         Menurut Franfort dalam bukunya “Ancient Egyption Religion: A Interpretation” (1956:18) menjelaskan bahawa Raja Menes telah meletakan asas bagi kelahiran satu tradisi perajaan Mesir dan kemudian diikuti oleh raja2 Mesir lainnya.
1.2  Konsep Dualisme.
o   Konsep ini merupakan satu perbezaan penting pemerintahan sistem beraja di Mesir dengan tamadun2 lain.
o   Sejarah Mesir bermula dari dua (2) unit politik , geografi dan kefahaman konsep dunia iaitu Utara – Selatan, 2 tanah ( The Two Lands) atau (The Two Banks). Kedua unit ini disatukan oleh seorang Firaun.
o   Konsep ini diperkukuhkan melalui lambang gelaran dan alat kebesaran. Contoh;
i.                    Mahkota - Mahkota Putih (Mesir Utara) dan Mahkota Merah(Mesir Selatan)
ii.                   Gelaran – Terdapat nama Two Ladies – Dewi Buto (Tuhan Penaung Mesir Utara) dan Dewi Nekhbet (Tuhan Penaung Mesir Selatan)
iii.                Lambang – Lebah (Bee) Mesir Utara dan Sedage (Mesir Selatan)

1.3  Pewaris Takhta.
§  Satu lagi yang membezakan Mesir dengan tamadun lain ialah tentang pewaris takhta.
§  Dari segi teori dan praktik takhta diwarisi oleh anggota keluarga sebelah perempuan. Selepas berkahwin ia akan diserahkan hak memerintah kepada suaminya.
§  Puteri Mahkota akan menjadi Great Wife atau Permaisuri Raja.
§  Puteri Mahkota akan berkahwin dengan abang kandungnya. Perkahwinan ini digalakan untuk mengekalkan kesucian darah keturunan raja. Jika abang kandung tidak ada, barulah berkahwin dengan orang luar.
                                    Cth ; Janda Raja Tutankhamun – pernah menulis surat kepada Raja Hittite iaitu Raja Suppiliulimus untuk menghantar putera mahkotanya dijadikan suaminya dan berjanji akan menabalkan sebagai Firaun.

2             KEDUDUKAN DAN PERANAN RAJA
2.1  Raja Berkuasa Mutlak / Autoriti.
o   Mempunyai sumber kuasa mutlak dan sumber autoriti.
o   Dipercayai mendapat mandat dari syurga untuk memerintah.
o   Dipercayai boleh menguasai dan mengawal alam semula jadi. Kuasa ini tidak akan hilang selepas kematiannya kerana ia dapat melindungi pengikutnya di akhirat.
o   Oleh itu pengikut2nya akan dibunuh supaya dapat menemani raja atau membantu raja di syurga.
2.2  Pentadbiran
·         Raja akan melantik sekumpulan pegawai bagi membantunya melicinkan pentadbiran. Kumpulan ini terdiri daripada kalangan anggota kerabat diraja..
·         Pegawai2 tersebut diberi mandat untuk menjalankan tugasnya dalam urusan sekular (kehidupan harian) dan soal keagamaan.
·         Pegawai2 tersebut mempunyai kuasa misteri yang diberikan oleh Firaun bagi menjalankan tugas2nya.
·         Raja mewujudkan jawatan Wazir sebagai ketua eksekutif mentadbir negera. Kuasa untuk bertindak dan mentadbir tetapi keputusan penting mesti dimaklumkan kepada raja bagi mendapatkan kebenaran.
·         Oleh itu wazir dikehendaki menghadap raja setiap hari dan melaporkan perkembangan terkini.
2.3  Keagamaan
o   Raja / Firaun menjadi ketua agama atau ketua paderi.
o   Raja terlibat dalam upacara keagamaan yang dikendalikan oleh golongan bangsawan atau pendita.
2.4  Ketenteraan
q  Firaun bertindak sebagai ketua panglima angkatan perang.
q  Semasa berlakunya peperangan , tentera Mesir akan diketuai oleh wazir bagi pihak raja.
2.5  Perundangan/ Kehakiman
o   Menurut kepercayaan Mesir , Raja adalah merupakan jelmaan tuhan.
o   Raja mempunyai kuasa misteri untuk keamanan, keselamatan dan keadilan.
o   Sebagai jelmaan tuhan . orang Mesir percaya raja mmpunyai t/jawab memelihara “Maat” iaitu konsep mengenai peraturan, kebenaran atau keadilan.
o   Disamping itu raja juga bert/jawab mewujudkan hubungan harmoni antara manusia dan kuasa2 luar biasa.
3            KESIMPULAN.
          Apa sahaja yang berkaitan.

Wednesday, June 22, 2011

FAKTOR PENENTU DASAR LUAR (DASAR LUAR NEGARA)

DASAR LUAR NEGARA.
TAJUK: FAKTOR PENENTU DASAR LUAR.

1.    PENGENALAN
1.1      Dasar  luar Negara dapat dimaksudkan sebagai matlamat, garis panduan untuk menentukan hala tuju, tindakan, strategi yang diambil oleh sesebuah Negara dalam menjalin hubungan dengan Negara lain.
1.2      Matlamat utamanya ialah untuk memastikan sesebuah Negara mencapai kemakmuran, keamanaan dan kesetabilan serta kepentingan Negara dalam suasana hubungan antarabangsa yang sentiasa berubah2.
1.3      Objektifnya ialah;
-          Memupuk hubungan baik dengan Negara lain.
-          Menjaga kedaulatan, kemerdekaan, maruah  dari campur tangan kuasa luar.
-           Kepentingan politik, ekonomi, sosial diperingkan antarabangsa.
2.    FAKTOR PENENTU DASAR LUAR
2.1      FAKTOR DALAMAN
-          Kepentingan dan keselamatan  nasional.
-                   Menjamin keselamatan Negara dari ancaman musuh
-                   Keupayaan Malaysia yang terhad. Oleh itu terpaksa bergantung dengan kuasa atau Negara  luar
-          Ekonomi.
-                   Menjalin hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Negara lain diperingkat antara bangsa
-          Kedudukan geostrategik
-                   Kedudukan Malaysia yang strategik.
-                   Keadaan serantau yang bermasalah.
-                   Hubungan Negara serantau - ASEAN
2.2      FAKTOR LUARAN.
-          Mengikut ketetapan dan selaras prinsip PBB yang;
-                   Melindungi Negara kecil
-                   Memelihara keharmonian dan keamanaan
-                   Menjaga hak asasi kemanusiaan
-                   Menegak keadilan dan undang-undang.
-          Dasar berkecuali.
-                   Menjalin hubungan dengan semua Negara tanpa mengira ideologi.
-                   Angota NAM (Pertubuhan Negara-negara Berkecuali)
2.3      FAKTOR SEJARAH DAN BUDAYA
-          Anggota Komanwel/ Bekas tanah jajahan British
-                   Hubungan baik dengan British dan Negara-negara Komanwel.
-          Anggota OIC (Pertubuhan Persidangan Islam) – menyokong persaudaraan dan perpaduan Islam .
-          Anggota G15 (Group 15) dan D8 ( Developing 8)
2.4      FAKTOR/ WAWASAN KEPIMPINAN
-          Memastikan hubungan diplomatik terjalin dengan baik dan harmoni demi kepentingan dua hala.
3.    PERKEMBANGAN DASAR LUAR
3.1      ERA TUNKU ABDUL RAHMAN
·         Pro Barat dan antikomunis sehingga 1970an.
·         Anggota PBB, Komanwel dan FPDA (Five Power Defence Arrangements)
·         Menjalin Perjanjian Anglo- Malaya (AMDA) antara Malaysia dengan British pada 1957.
·         British (barat) telah membantu Malaysia dalam isu Pembentukan Malaysia, tuntutan Filipina ke atas Sabah, Konfrontasi Indonesia dan perpisahan Singapura.
·         Pengasas Pertubuhan Asia Tenggara (ASA/ Asia of Southeast Asia – 1961).
·         ASEAN (Association of Southeast Asia Nations) pada 1967. 
3.2      ERA TUN ABDUL RAZAK (1970 – 1976)
·         Dasar berkecuali selepas 1970 serta Ahli Pergerakan Negara-negara Berkecuali (NAM/ Non Alignment Movement )
·         Negara bebas, tidak antikomunis serta menjalin hubungan antara negara tanpa mengira ideologi.
·         Konsep Zon Aman, Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN/ Zone of Peace, Freedom and Neulrality- 1971) dan SEANWFZ (South East Asia Nuklear Weapon Free)
3.3      ERA TUN HUSSEIN ONN (1976 – 1981)
·         Dasar Kerjasama Serantau.
·         Meningkatkan hubungan ASEAN dan ZOPFAN.
·         Hubungan dipereratkan dengan China.
3.4      ERA TUN DR MAHATHIR (1981 – 2003)
·         Aktif dalam ASEAN, NAM, OIC, Komenwel, G15, D8.
·         Semangat Selatan-selatan dan PBB. Ambil bahagian dalam Majlis Keselamatan (Secrity Council).
·         Konsep Dasar Pandang Ke Timur, kurangkan pelaboran di Negara-negara Barat,
3.5      ERA DATO’ SERI ABDULLAH HJ AHMAD BADAWI (2003 – 2009)
·         Teruskan dasar berkecuali dan dasar Dr Mahathir
·         Bawa kemajuan dalam OIC, NAM, ASEAN

Tuesday, June 21, 2011

TAJUK PENTING 2011

ASPEK-ASPEK/TAJUK-TAJUK PENTING
SEJARAH KERTAS 1 STPM 2011
BAHAGIAN B (TAMADUN ISLAM)
TEMA 1 (MANUSIA DAN MASYARAKAT)
   Zaman Jahiliah
-          Kepercayaan dan agama
   Zaman Islam
-          Pembentukan masyarakat Islam zaman Nabi di Makkah
   Perkembangan Masyarakat Islam.
-          Bani Umayyah
-          Andalusia/Eropah
TEMA 2 (PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN)
-          Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w.
-          Piagam/Dustur/Sahifah/Perlembagaan Madinah –isi kandungan dan kepentingannya
-          Pentadbiran Khalifah Umar Abdul Aziz.
TEMA 3 (KETAHANAN DAN PERTAHANAN)
-          Kepimpinan ketenteraan Nabi Muhammad s.a.w.
-          Peranan Wanita.
-          Etika perang dalam Islam
TEMA 4 (EKONOMI)
-          Baitul Mal (sejarah,sumber,sistem pentadbiran)
-          Zakat (jenis,sejarah,fungsi, pelaksanaan sehingga Bani Umayyah)
-          Kharaj (Khulafa’ al- Rasyidin dan Bani Umayyah)
-          Aktiviti ekonomi penduduk kerajaan Islam Melaka
-          Perbezaan ekonomi Islam dan Kapitalis di Barat
TEMA 5 (PENDIDIKAN)
-          Pendidikan Islam di Aceh
TEMA 6 (INTELEKTUAL)
-          Pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun dunia
-          Aceh pusat intelektual Islam
TEMA 7 (PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN)
-          Sumbangan tokoh-tokoh Islam(Geografi dan Pelayaran) :
-                Ibnu Batuttah
-                 Sulayman al-Mahri
-                Al-Istakhri
-          Hijrah
-          Kepentingan penjelajahan dan penerokaan
TEMA 8 (KESENIAN)
-          Konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat
-          Bidang seni:
-                Seni Khat/Kaligrafi/Tulisan
-                Seni Muzik

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More