HIJRAH DALAM ISLAM.

MANUSIA dan MASYARAKAT ( Hijrah ).

Pemerintahan dan Pentadbiran (tamadun Dunia)

Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan kepada beberapa perubahan besar di Eropah.

Fotografi-Sungai Besar v3

Kesinambungan Kisah Nelayan.

SISTEM PERBANDARAN (Umum)

Satu kawasan yang didiami oleh ramai penduduk, sebahagian mereka boleh membaca, menulis, serta terlibat dalam kegiatan bukan pertanian.

SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA (Mahkamah-Mahkamah di Malaysia)

BAB 6: SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA.

Tuesday, May 10, 2011

Sejarah 900/1 Bahagian B

SEJARAH 940/1 BAHAGIAN B
TAMADUN ISLAM

TEMA

98
99
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
1.     MANUSIA & MASYARAKAT
1.1  Konsep manusia & ketuhanan
1.2  Masyarakat Jahiliah
1.3  Masyarakat Mekah & Madinah pra- Islam
1.4  Masyarakat Islam Mekah & Madinah
1.5  Rasulullah pembentuk masyarakat Islam (ummah)
1.6  Perkembangan masyarakat Islam zaman Khulafah
1.7  Perkembangan masyarakat Islam selepas Khulafah.
1.8  Perbandingan masyarakatX
XX
X


X


X
X


X
XX


X
X
X


2.     PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN
       2.1 Zaman Rusulullah.
       2.2 Zaman Khulafah (masalah & proses perlantikan khalifah dll)
      2.3 Ciri Kepimpinan
      2.4 Selepas zaman    khulafah
      2.5 Bentuk Pentadbiran
      2.6 Bentuk & Dasar P&P


X


XXX


XX


X


X


X
X


X
X


X


X

XX


X
X

3.KETAHANAN  & PERTAHANAN
3.1  Konsep ( Jihad, etika Peperangan & kepimpinan)
3.2  Peperangan zaman pra-Islam
3.3  Organisasi & tektik peperangan.
X


XX
X
X

X

X
XX
XX
XX

X

4.EKONOMI
4.1 Konsep ekonomi Islam
4.2 Baitulmal
4.3 Zakat
4.4 Jizyah
4.5 Kharaj
4.6 Sistem Mata wang Islam
4.7 Sistem  Ekonomi Nusantara
4.8 Pembangunan ekonomi Islam
XX
X
X


X


X


XX
X


X

X


X


X

X
X

5  PENDIDIKAN

5.1  Konsep  & dasar
5.2  Institusi & kurikulum
5.3  Pendidikan – Zaman nabi & Khulafah.
5.4  Pend selepas Khulafah
5.5  Pendidikan di Nusantara


X


XX

XX

X


X


X


X


X

X

X

6. INTELEKTUAL

6.1  Konsep Ilmu
6.2  Sumber Ilmu
6.3  Perkembangan & sumbangan
6.4  Kelahiran Mazhab
6.5  Pertembungan Islam & Barat.
X


X

XX


X

XX
X
X
XX

X


7. PENEROKAAN & PENJELAJAHAN

7.1  Konsep, Asal usul , kepentingan & tujuan
7.2  Sumbangan terhadap kepentingan manusia
7.3  Sumbangan terhadap perkembangan ilmu.
7.4  Sumbangan tokoh-tokoh IslamX


X

X

X

X
X
8. KESENIAN

8.1  Konsep & Pengertian kesenian dalam Islam
8.2  Bentuk-bentuk kesenian Islam
8.3  Pencapaian & sumbanganX

X
X
X


X
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More