HIJRAH DALAM ISLAM.

MANUSIA dan MASYARAKAT ( Hijrah ).

Pemerintahan dan Pentadbiran (tamadun Dunia)

Perkembangan Renaisans telah mengubah sikap manusia dan membuka jalan kepada beberapa perubahan besar di Eropah.

Fotografi-Sungai Besar v3

Kesinambungan Kisah Nelayan.

SISTEM PERBANDARAN (Umum)

Satu kawasan yang didiami oleh ramai penduduk, sebahagian mereka boleh membaca, menulis, serta terlibat dalam kegiatan bukan pertanian.

SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA (Mahkamah-Mahkamah di Malaysia)

BAB 6: SISTEM KEHAKIMAN MALAYSIA.

Wednesday, April 11, 2012


KATA KUNCI DASAR-DASAR EKONOMI.
DASAR-DASAR EKONOMI
1.1    Dasar Ekonomi Baru.
-          Tingkatkan nilai tambah semua sektor ekonomi dan optimumkan daya pemikiran rakyat
-          Kukuhkan pembangunan sumber manusia utk menghasilkan tenaga kerja yg produktif.
1.2    Dasar Pertanian Negara.
-          Tingkatkan kualiti pengeluaran bahan makanan
-          Wujudkan sumber pertumbuhan baharu sektor pertanian
-          Melibatkan pembukaan tanah baru
-          Meningkatkan pembangunan sosial.
1.3    Dasar Pertanian Negara Ketiga (DPN3)
-    Memulihara dan menggunakan sumber2 asli secara mampan
-    Meningkatkan sekuriti makanan.
-    mewujudkan sumber pertumbuhan pertanian baru.
-    Meningkatkan pengeluaran makanan
-    Meningkatkan daya saing sektor pertanian
-    Kajian baru pertanian melalui industri bioteknologi
1.4    Dasar Perindustrian Negara
-          Membolehkan sektor pembuatan berkembang selaras dgn penggunaan teknologi terkini.
1.5    Dasar Induk Perindustrian Kedua
1.6    Dasar Perindustrian Berat
1.7    Dasar Persyarikatan Malaysia
-          Galakkan perkongsian pintar/ jalinan hubungan  sektor kerajaan & sektor swasta.
-          Hapuskan salah faham antara pihak kerajaan & swasta
-          Pentadbiran awam dikehendaki memberi perkhidmatan yang cepat dan cekap kpd sektor swasta bagi menyokong meningkatkan daya saing negara
-          Pihak kerajaan dapat pelajari kecekapan pengurusan sektor korporat
1.8    Dasar Perswastaan
-          Pengecilan saiz perkhidmatan awam
-          Penjualan asset & ekuiti kerajaan
1.9    Dasar Sogoshosa
-          Rangkaian perdagangan antarabangsa utk membolehkan syarikat2 Malaysia beroperasi di luar negara/ peluang2 antarabangsa
-          Galakkan pemindahan pengetahuan dan teknologi baharu
-          Pembangan perniagaan berskala besar
1.10          Dasar Peningkatan Daya Pengeluaran Negara
-          Mengelak pembaziran sumber negara
-          Mengoptimumkan penggunaan sumber negara
-          Mempercepat pertumbuhan ekonomi negara
1.11          Dasar pengurangan Beban Perbelanjaan Awam
-          Menggalakkan penswastaan
-          Mengawal projek2 mega
1.12          Dasar Automatif Nasional
-          Menjadikan Malaysia pusat serantau utk pembuatan dan pengedaran kenderaan
-          Memperbaiki teknologi dan modal insan
1.13          Dasar Belilah Barangan Buatan Malaysia.
-          Menaikkan duiti barangan import
-          Menggalakkan pengeluaran barangan bermutu

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More