TAJUK PENTING 2011 ~ Cikgu Zainal
Cikgu Zainal-blog pengajian am dan sejarah stpm

Tuesday, June 21, 2011

TAJUK PENTING 2011

ASPEK-ASPEK/TAJUK-TAJUK PENTING
SEJARAH KERTAS 1 STPM 2011
BAHAGIAN B (TAMADUN ISLAM)
TEMA 1 (MANUSIA DAN MASYARAKAT)
   Zaman Jahiliah
-          Kepercayaan dan agama
   Zaman Islam
-          Pembentukan masyarakat Islam zaman Nabi di Makkah
   Perkembangan Masyarakat Islam.
-          Bani Umayyah
-          Andalusia/Eropah
TEMA 2 (PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN)
-          Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w.
-          Piagam/Dustur/Sahifah/Perlembagaan Madinah –isi kandungan dan kepentingannya
-          Pentadbiran Khalifah Umar Abdul Aziz.
TEMA 3 (KETAHANAN DAN PERTAHANAN)
-          Kepimpinan ketenteraan Nabi Muhammad s.a.w.
-          Peranan Wanita.
-          Etika perang dalam Islam
TEMA 4 (EKONOMI)
-          Baitul Mal (sejarah,sumber,sistem pentadbiran)
-          Zakat (jenis,sejarah,fungsi, pelaksanaan sehingga Bani Umayyah)
-          Kharaj (Khulafa’ al- Rasyidin dan Bani Umayyah)
-          Aktiviti ekonomi penduduk kerajaan Islam Melaka
-          Perbezaan ekonomi Islam dan Kapitalis di Barat
TEMA 5 (PENDIDIKAN)
-          Pendidikan Islam di Aceh
TEMA 6 (INTELEKTUAL)
-          Pertembungan antara tamadun Islam dengan tamadun dunia
-          Aceh pusat intelektual Islam
TEMA 7 (PENJELAJAHAN DAN PENEROKAAN)
-          Sumbangan tokoh-tokoh Islam(Geografi dan Pelayaran) :
-                Ibnu Batuttah
-                 Sulayman al-Mahri
-                Al-Istakhri
-          Hijrah
-          Kepentingan penjelajahan dan penerokaan
TEMA 8 (KESENIAN)
-          Konsep seni menurut pandangan Islam dan Barat
-          Bidang seni:
-                Seni Khat/Kaligrafi/Tulisan
-                Seni Muzik

2 comments:

terima kasih cikgu atas info
y tlh diberikan.....smg Allah selalu merahmati cikgu

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More