Pengajian Am 1 ~ Cikgu Zainal
Cikgu Zainal-blog pengajian am dan sejarah stpm

Thursday, April 19, 2012

Pengajian Am 1

KATA KUNCI DASAR SOSIAL, PENTADBIRAN DAN DASAR AWAM LAIN 


1. DASAR SOSIAL &PENTADBIRAN 
    1.1 Dasar Pendidikan Kebangsaan/Negara. 
          - Mewujudkan bangsa Malaysia yang mempunyai daya tahan
          - Melahirkan sumber tenaga manusia untuk masa depan negara
          - Melahirkan masyarakat aman, makmur dan sejahtera
          - Menjanakan pembangunan modal insan
          - Menyatupadukan rakyat Malaysia
          - Melahirkan tenaga kerja untuk keperluan semasa
    1.2 Dasar Kebudayaan Kebangsaan. 
    1.3 Dasar Pandang Ke Timur. 
          - Meningkatkan produktiviti dan prestasi pengurusan – struktur pentadbiran
          - Menekankan kerajinan dan disiplin kerja – sikap pekerja
          - Sistem pengurusan yang cekap
     1.4 Dasar Kepimpinan Melalui Teladan. 
     1.5 Dasar Bersih, Cekap,Dan Amanah. 
     1.6 Dasar Penerapan Nilai-Nilai Islam Dalam Pentadbiran.
         - Memupuk cirri-ciri kepimpinan yang boleh dicontohi
         - Melahirkan pekerja beretika positif.
         - Membentuk displin diri, amanah, dan dedikasi dalam kerja
         - Hormat-menghormati sesame insan.
         - Mewujudkan masyarakat bermoral
     1.7 Dasar Urbanisasi Negara. 
     1.8 Dasar Perbandaran.
         - Pembangunan bestari dgn mengambil kira pengekalan kawasan hijau dan rekreasi
         - Pembangunan taman perniagaan yang diintegrasikan dgn penyediaan infrastruktur
     1.9 Dasar Telekomunikasi Negara.
         - Melahirkan masyarakat bermaklumat
     1.10 Koridor Raya Multimedia (MSC) 
     1.11 Dasar kependudukan Negara. 
     1.12 Dasar Sosial Negara.
         - Meningkatkan keupayaan insan mencapai kesepaduan dan kesejahteraan hidup
         - Memperkembangkan potensi diri secara optimum dalam persekitaraan yang sihat
         - Mamastikan keperluan asas individu, keluarga dan masyarakat di penuhi
         - Membangukan dan memperkasakan insan sepanjang hayat.
      1.13 Dasar Belia Negara
         - Mewujudkan slogan “Malaysia Boleh”
         - Menawarkan krusus teknik dan vokasional untuk melengkapkan kemahiran
      1.14 Dasar Wanita Negara.

 2. DASAR AWAM LAIN. 
      2.1 Dasar Keselamatan Jalan Raya (KEJARA). 
      2.2 Dasar Sains dan Teknologi. 
      2.3 Dasar Bioteknologi Negara.
         - Tumpuan kepada sumber manusia
         - Tumpuan penjagaan kesihatan
         - Hasilkan ubat berkesan daripada sumber asli
         - Membina kemampuan sumber tenaga mesra alam
      2.4 Dasar Wawasan Negara.
         - Meningkatkan produktiviti melalui peningkatan pengetahuan
         - Menghasilkan barangan dan perkhidmatan berdaya saing
         - Kesaksamaan ekonomi - Membasmi kemiskinan
      2.5 Islam Hadhari
         - Memperkasakan rakyat Malaysia menghadapi cabaran global
         - Mencapai keseimbangan antara pembangunan fizikal dgn pembangunan kerohanian
      2.6 Dasar Kependudukan Negara
         - Memperkuatkan keselamatan negara dan kedudukan politik
         - Menyediakan sumber tenaga manusia yang cukup bagi pembangunan negara

2 comments:

visit also pabmhigh.blogspot.com untuk maklumat pengajian am penggal 1 dan 3. sekian.

visit also pabmhigh.blogspot.com untuk maklumat pengajian am penggal 1 dan 3. sekian.

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More