Pemerintahan & Pentadbiran (Tamadun Dunia) - Empayar (Umum) ~ Cikgu Zainal
Cikgu Zainal-blog pengajian am dan sejarah stpm

Saturday, May 21, 2011

Pemerintahan & Pentadbiran (Tamadun Dunia) - Empayar (Umum)


SEJARAH 940/1(TAMADUN DUNIA)
TEMA : PEMERINTAHAN DAN PENTADBIRAN

EMPAYAR (UMUM)
Empayar Dinasti Han

1.      KONSEP EMPAYAR
  • Kerajaan (pemerintahan) yang tertinggi dan berdaulat yang menguasai daerah yang luas. Kerajaan dengan pimpinan seorang pemimpin yang berwibawa digelar maharaja sebagai ketua.
  • Satu kumpulan daerah2 atau negeri2 yang berada di bawah satu pemerintahan yang tertinggi dan berdaulat.
  • Penduduknya merentasi aspek ras, agama, dan budaya
  • Secara dasarnya pembentukan empayar melalui kegiatan penaklukan. Hal ini didorong oleh idealisme atau matlamat seseorang pemerintah.
  • Kesimpulan;    - sebuah kuasa besar.
- Gunakan kuasa politik untuk kuasai negeri yang lebih kecil

 1. PEMBENTUKAN EMPAYAR
§  Peluasan wilayah penting bagi mempastikan sesebuah kerajaan dapat memperluaskan kuasa + pengaruh serta dapat menambahkan lagi sumber ekonomi.
§  Amnya terdapat empat (4) cara sesebuah kerajaan itu memperluaskan kuasanya;
-          Penaklukan – kekuatan tentera.
-          Sistem ufti
-          Perkahwinan
-          Menggunakan mitos dan legenda

 1. ASAS PEMBENTUKAN EMPAYAR.
§  Peluasan Kuasa.
-          Peluasan kuasa melalui kempen2 ketenteraan dan penaklukan.
-          Kekuatan tentera yang besar dan lengkap untuk mengawal penguasaan sesebuah empaya

§  Sistem Pemerintahan dan Pentadbiran
-          Sistem pemerintahan yang teratur – bersifat totalitarian/ penguasaan sepenuhnya oleh seorang pemimpin.
-          Wilayah yang dijajah jarang diberi hak perwakilan dalam politik dan pentadbiran.

§  Pemimpin Berwibawa.
-          Pemimpin berwibawa dapat menentukan hala tuju sesebuah empayar.
-          Contoh   -     Iskandar Dzlkurnain – Yunani
        Julius Caesar – Rom
        Shih Huang Ti – China
        ChandraGupta Maurya – India (Maurya)

§  Mencipta dan Meninggalkan Tradisi
-          Sebuah empayar akan membina tradisi yang berpanjangan dan berkekalan.
-          Empayar Rom terkenal dengan tradisi Graeco- Roman
-          Melaka – Kesultanan Melayu Melaka
-          Greek – Hellenistik

§  Sistem Perundangan.
-          Mempunyai sebuah sistem perundangan bagi seluruh empayar.
-          Sistem perundangan untuk mengawal keamanaan dan kesejahteraan negara + wilayah yang dijajah.

§  Kerakyatan.
-          Sebeuah empayar akan membuka atau memberi kerakyataan kepada semua rakyat secara menyeluruh
-          Kerakyataan yang diberi bagi menimbulkan sifat taat setia kepada empayar.

 1. LANGKAH2 MENGEKALKAN EMPAYAR.
§  Kuasa Ketenteraan.
§  Sistem Pentadbiran
§  Sistem Pendidikan
§  Asimilasi
§  Galakan Pertumbuhan Ekonomi.
§  Hubungan Diplomasi

 1. EMPAYAR TAMADUN DUNIA.
§  Empayar Mesopotamia.

§  Empayar Mesir.

§  Empayar India

§  Empayar China

§  Empayar Eropah (Yunani, Rom)


§  Empayar Melayu.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More