MANUSIA dan MASYARAKAT (Alam Sekitar & Lembah Sungai) ~ Cikgu Zainal
Cikgu Zainal-blog pengajian am dan sejarah stpm

Wednesday, March 30, 2011

MANUSIA dan MASYARAKAT (Alam Sekitar & Lembah Sungai)

SEJARAH 940/1

SEJARAH TAMADUN DUNIA
  
TEMA: MANUSIA DAN MASYARAKAT
TAJUK: ALAM SEKITAR dan LEMBAH SUNGAI.


  1. ALAM SEKITAR.
            Perkembangan manusia prasejarah dapat dikesan melalui bukti arkeologi seperti artifak, bahan    fosil yang digunakan oleh manusia zaman tersebut.

Perkembangan masyarakat zaman itu banyak dipengaruhi oleh keadaan alam sekitar. Alam sekitar mempengaruhi manusia tersebut melalui;
1.1     Corak kehidupan.
§  Kumpulan kecil, nomad, memungut, memburu dan menetap.
1.2  Petempatan,
§  Ranting kayu, lubang gua, gua, petempatan kekal.
1.3  Peralatan.
§  Memburu ( kayu, tulang dan batu) Alat memasak (pinggan mangkuk)
1.4  Sumber makanan/ bahan makanan/ kegiatan ekonomi.
§  Memungut hasil hutan, memburu dan menangkap ikan, serta bercucuk tanam dan menternak.
1.5  Fenomena Alam/ kepercayaan.
§  Kejadian fenomena alam ( ribut petir, banjir, kemarau kebakaran dll) – memanaskan badan dan memasak.
§  Perasaan takut menghasilkan kepercayaan.
1.6  Kegiatan menggambar/ melukis.
§  Menggambar apa yang dilihat.
§  Kegiatan harian – memburu.
§  Kepercayaan
1.7  Pakaian dan Perhiasan.
§  Daun/ranting kayu, kulit kayu, kulit binatang dan gentian tumbuhan.
§  Rantai dll.
1.8  Muka bumi/ geografi.
§  Hutan, tanah pamah, tasik, tepi sungai
1.9  Perubahan suhu/ Cuaca.
§  Sejuk, hujan, panas – mempengaruhi pakaian, tempat tinggal dsb.


  
2           LEMBAH SUNGAI.

2.1  Petempatan kekal awal dibina di lembah2 sungai.
2.2  Petempatan awal berkembang dan akhirnya membina beberapa tamadun besar seperti Mesopotamia – Sg Euphtates dan Tigris, Tamadun Mesir – Sg Nil, Tamadun Harappa & Mohenjo-Daro – Sg Indus, Tamadun China – Sg Hwang Ho.
2.3  Faktor mengapa manusia selesa membina dan memilih petempatan kekal di lembah2 sungai ;
2.3.1                                Tanah tanih subur.
·                     Tanah lanar, pertanian – zon pertanian, penternakan.
2.3.2                                Bekalan air bersih,
·                     Kegunaan harian manusia – makan, minum, mandi dll.
·                     Kegunaan tumbuhan dan binatang.
2.3.3                                Sumber semula jadi
·                     Sumber protein, tumbuhan, bahan binaan – tanah lanar (batu bata)
2.3.4                                Bentuk muka bumi,
·                     Tanah rendah, rata – sesuai utk pertanian, penternakan dan petempatan.
2.3.5                                Pengangkutan dan perhubungan,
2.3.6                                Kawasan perlindungan/ strategik,
·                     Teluk2 – perlindungan dari serangan musuh (Hwang Ho – China)
2.3.7                                Iklim stabil/ sesuai,
·                     Kelembapan tinggi, cuaca baik dan stabil – sesuai utk pertanian dan ternakan.
2.3.8                                Kepercayaan/ keagamaan.
·                     Hubung kait dengan kepercayaan. Tempat tinggal tuhan dsb. Sg Nil – korban anak dara,  Sg Hwung Ho – Naga dan Sg Ganges – Sungai suci.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More