SEJARAH TAMADUN ISLAM (PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN) ~ Cikgu Zainal
Cikgu Zainal-blog pengajian am dan sejarah stpm

Sunday, July 31, 2011

SEJARAH TAMADUN ISLAM (PEMERINTAHAN & PENTADBIRAN)


PEMERINTAHAN YANG DISYORKAN OLEH ISLAM
(P&P KHULAFA AL-RASHIDIN)

Kibarkan panji2 Islam

INSTITUSI KHALIFAH
-          Zaman selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW
KHILAFAH  
-          Berasa dari perkataan “Khalifat” (tunggal) dan “Khulafa” (jamak) yang membawa maksud “pengganti” - Pengganti Nabi Muhammad sebagai pemimpin umat dan negara Islam.
-          Khalifat / khulafa merupakan institusi pemerintahan Islam yang berlandaskan al-Quran dan Sunah.
-          Tiga cara pemilihan Khalifah:
o   Cara perundingan & persetujuan.
o   Cara menunjuk kpd seorang calon.
o   Cara menunjuk kpd beberapa orang calon & memilih seorang calon.
PENGERTIAN KHALIFAH
-          Berasal daripada perkataan Arab yang bermakna pengganti. Khalifah ialah individu yang menjalankan urusan pemerintahan dan pentadbiran dalam sebua bidang selepas kewafatan rasullah. Khalifah juga bertanggungjawab dalam urusan keagamaan.
SYARAT PERLANTIKAN KHALIFA.
-          Islam. Lelaki, baligh, merdeka, adil, berilmu, sempurna sifat anggota, waras, tajam pemikiran, berani, wara’ dan menjaga kepentingan agama dan masyarakat Islam. Semua ciri – ciri di atas dimiliki oleh Abu Bakar sebagai Khalifah yang pertama
BAIAH.
-          Proses pengakuan seseorang kpd seseorang untuk menjadi Khalifah.
-          Memberikan pengiktirafan & taat setia kpd khalifah.
-          Khalifah yg mendapat baiah – menjalankan pentadbiran ikut al Quraan & Sunnah.
-          Khalifah yang ingkar hendaklah meletakkan jawatan.
MAJLIS SYURA
-          Dimulakan pada zaman Nabi & diteruskan zaman Khalifah Ar-Rashidin.
-          Khalifah Umar – Majlis al-syura; anggota diberikan hak melantik & menyingkirkan Khalifah:
-          Syarat-syarat menjadi ahl al-syura:
o   Beragama Islam - Lelaki.
o   Akil baligh.
o   Merdeka.
o   Adil & memiliki sahsiah yang tajam.
PROSES & MASALAH PERLANTIKAN KHALIFAH.
-          4 orang Khalifah Ar-Rashidin:
o   Abu Bakar al-Siddiq ( 11-13 H )
o   Umar bin Al-Khatab ( 13-23 H ).
o   Uthman bin Affan ( 23-35 H ).
o   Ali Bin Abi Talib ( 35-40 H )
-          Nabi tiada tinggalkan wasiat, serahkan kpd sahabat utk selesaikan masalah ini.
-          Dlm Hadis : “Imam-imam mestilah dari kaum Quraisy”.
-          Timbul masalah menentukan calon jawatan khalifah.
-          3 aliran pemikiran
o   Golongan yang menyokong Ali.
o   Golongan suku – suku Quraisy ( Muhajirin )
o   Golongan Ansar.
-          Nabi Muhammad sering mendapat nasihat & pandangan dari Abu Bakar.
-          10 H, Abu Bakar diberi tanggungjawab mengetuai ibadat haji.
-          Menjadi imam ketika dlm keadaan gering.
-          2 peristiwa sebagai isyarat perlantikan.
CONTOH PROSES PERLANTIKAN KHALIFAH ABU BAKAR.
-          Nabi wafat tanpa meninggalkan wasiat. Peristiwa di Saqifah Bani Saidah.
-          Golongan  Ansar suku Khazraj telah berkumpul di Saqifah dan melantik Saad bin Ubadah sebagai khalifah. Suku Aus memaklumkan kepada sahabat Nabi Muhammad s.a.w
-          Saidin Umar, Abu Bakar dan Abu Ubaidah al – Jarrah dan sahabat yang telah bergegas ke Saqifa dimana berlangsungnya perlantikan tersebut.
-          Berlaku ketegangan antara kedua belah pihak, sehingga Abu Bakar menenangkan orang Quraisy. Ketegangan tersebut telah mewujudkan cadangan untuk mewujudkan dua orang Khalifah. Abu Bakar menyebutkan hadis Nabi Muhammad s.a.w bermaksud pemimpin terdiri daripada orang Quraisy, kemungkinan berlakunya perpecahan jika Khalifah dari kaum Ansar, lalu beliau mencadangkan Umar al – Khattab.
-          Umar menolak cadangan tersebut, lalu mencadangkan Abu Bakar dengan menyebut kelebihan Abu Bakar.
-          Cadangan Umar telah diterima dan Abu bakar di beri baiah oleh mereka yang hadir.
-          Keesaokan harinya beliau telah diberi baiah di masjid dan memberikan ucapan.
PENUTUP.
            Apa sahaja yang berkaitan.0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More