KONSEP PRA SEJARAH ~ Cikgu Zainal
Cikgu Zainal-blog pengajian am dan sejarah stpm

Wednesday, March 23, 2011

KONSEP PRA SEJARAH


SEJARAH TAMADUN DUNIA

TEMA: MANUSIA DAN MASYARAKAT
TAJUK : MASYARAKAT  PRASEJARAH
  1. KONSEP PRASEJARAH.
            Merujuk kepada zaman sebelum adanya rekod bertulis atau tulisan mengenai sejarah manusia.
            Frank Hole dan Robert F.Heizer ( Prehistoric Archeology: A Brief Introduction) – Sebahagian masa silam manusia yang tidak dicatatkan dalam bentuk tulisan sejarah atau rekod bertulis.
            Tournall – Sejarah perkembangan manusia sebelum penemuan sistem tulisan.

  1. KAJIAN MANUSIA PRASEJARAH.
            Maklumat manusia prasejarah dibuktikan melalui kajian terhadap artifak ( bangunan, tembikar dll ) dan fosil.
            Kajian2 itu dilakukan oleh ahli2 Arkeologi atau kaji purba ditapak2 manusia itu menetap.
            Tapak2 manusia prasejarah seperti; Benua Afrika – ( Afrika Tengah,  Selatan dan Rhodesia ), Eropah Barat – ( Peranchis dan Sepanyol Utara ), Asia – China Utara ( Chou Kou Tien) dan Jawa.
            Tokoh2 pengkaji seperti Golden Child, Lenard Wlley dll.

  1. TAHAP.
            Umumnya ahli sejarah membahagikan tahap manusia prasejarah kepada dua zaman iaitu zaman batu dan zaman logam.
i.                    Zaman Batu: - Zaman dimana belum ujudnya tulisan iaitu dari mula perkembangan manusia (5 00 000 SM -  5000 S.M ). Dikenali sebagai peringkat zaman prasejarah.
ii.                  Zaman Logam: - Zaman berasaskan kepada rekod2 bertulis.
            Zaman prasejarah awal merujuk kepada Zaman Paleolitik ( 5 00 000 S.M.  - 10 000 S.M.) dan Mesolitik  ( 10 000 – 7000 SM )
            Zaman prasejarah akhir merujuk Zaman Neolitik ( 7000 SM – 3500 SM )

  1. KAEDAH KAJIAN.
            Beberapa kaedah kajian bagi mendapatkan maklumat.
i.                    Kaedah cari gali / gali cari.
ii.                  Kaedah mengesan usia -  secara radio carbon dating - C14
iii.                Kaedah Sains melalui;
o   Teknik Pembelauan Sinar X ( X-Ray Diffraction) – Melihat kandungan mineral bahan mentah seperti bahan membuat peralatan memasak.
o   Analisia kimia – melihat persamaan atau perbezaan bahan yang dikaji antara satu tempat dengan tempat lain, kelompok masyarakat dengan kelompok lain.
            Kajian terhadap artifak, fosil manusia, penggunaan alat pekakas, tempat kediaman/ petempatan, kegiatan ekonomi/ sumber makanan, organisasi sosial, kepercayaan dan agama, kesenian/ lukisan dan bilangan  penduduk menjadi asas menentukan corak kehidupan manusia pasejarah Paleolitik, Mesolitik atau Neolitik.

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More